Bygge i Böste april 28, 2021

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


BÖSTE LÄGE - BÄSTA LÄGE

GRANSKNING

Som vi tidigare skrivit finns det planer på nybyggnation i västra Böste vid gamla Cementgjuteriet. Föreningens styrelse gick igenom planförslaget och lämnade synpunkter till kommunen och uppmanade var och en som har frågor eller synpunkter att själv kontakta kommunen.

Vi vill nu informera om att Trelleborgs kommun har bearbetat det ursprungliga förslaget i en s.k Granskning där man redovisar vad som ändrats och kommenterat ändringarna med hänsyn till inkomna skrivelser från myndigheter, företag, fastighetsägare och Föreningen Böste Läge m.fl. 

En väldigt grov sammanfattning av förändringarna:

  • Ändrat från 8 fastigheter till 6 fastigheter.
  • Takmaterial är mer anpassat till Böste. Tex svart plåttak, papptak och stråtak.
  • Huvudbyggnaderna skall avvika från direkt närliggande huvudbyggnad avseende takvinkel och/eller takmaterial.
  • Kommunal parkering för pendlare och besökare anläggs söder om husen.
  • Vägen från Böste Strandväg till parkering skall bli kommunal grusväg.
  • I anslutning till föreslagen parkeringsyta kan sophantering anordnas för befintlig bebyggelse.
  • Söder om parkering behålls av nuvarande markägare.
  • De anser att tillgänglighetsanpassning av busshållplatser ligger utanför planområdet och bör vara en fråga för Skånetrafiken och Trafikverket.
  • Planbestämmelsen beskriver att fasadmaterial endast får vara i vit puts, gavelpartier i trä tillåts.
  • De anser att detaljreglera material på fönster, dörrar och grund skulle innebära onödigt detaljerade bestämmelser i förhållande till detaljplanens huvudsyfte.

För en mer exakt och komplett information rekommenderar vi er läsa dokumenten på kommunens hemsida. Klicka HÄR . Många synpunkter har beaktats och det är en intressant läsning.

I dokumentet ”Samrådsredogörelse” finns kommentarer på Föreningens synpunkter (från sidan 25).

Planförslaget är tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborg, C B Friisgatan 4 b och Trelleborgs kommuns hemsida, 15 april – 13 maj.

Det finns möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter till kommunen på granskningen och den reviderade detaljplanen senast den 13 maj 2021.

Föreningens tidigare utskick om detta, finns att läsa på vår hemsida,  Klicka HÄR

MVH

Styrelsen i Föreningen Böste Läge


Bild på nytt förslag

Du får detta nyhetsbrev eftersom du bor i eller visat intresse för Böste. Det är Föreningen Böste Läge som ligger bakom utskicken. Om du vill veta mer om föreningen eller vad vi gör, se vår hemsida

www.bostelage.com

Skulle du vilja avsluta din prenumeration

klicka här.

Kategori: