Böste Strandväg 7

Västra Torp 14:15

Huset är byggt av Axel och Agnes Hansson. Första lagfartsansökan sker 1938, men det är troligen färdigt något år tidigare. Axel har först titeln fiskhandlare, men står sen som byggnadssnickare. Agnes är född söder om detta hus på Böste Strandväg 18. En bror till henne bygger också hus samtidigt bredvid föräldrahemmet på Böste Strandväg 14. Axel och Agnes får 5 barn.

Huset säljs 1975 till familjen Prytz och 1978 till familjen Holmqvist. Dagens ägare Nina och Richard Asterland har bott där sen 1984.

Ägar- och brukarlängd

1930-1975 Axel Rickard Hansson (1892-1975), hustrun Agnes Maria Lindell (1899-1954), barnen Adolf f,1915, Arnold f.1916, Inga f.1918, Astrid f.1920, Signhild f.1923

1975-1978 Bengt Göran Bertil och Lena Margareta Prytz f. Jakobsson

1978- ? typograf Nils Bertil Kent Holmqvist och metallarb. Elckee Holmqvist

1984 – Nina och Richard Asterland

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt