Husen

En stor del av husen i Böste är vitkalkade hus från 1800-talet. Orten har av den svenska riksantikvarien varit bedömd som det bäst bevarade fiskläget i Skåne.

Husens historia

Under flera år har en grupp bestående av gamla och nya Böstebor träffats för att samla in material och historier kring husen och de som bodde i dem. Husgruppen har intervjuat, sökt i datorbaser, letat information, bilder mm.

Det är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder.

Böste Fiskeläge 1920

Amandas Gränd

Böste Strandväg

Fine Hans Gränd

Kejsarens gränd 1

Löjtnant Flinths väg

Övrigt