Löjtnant Flinths väg 33

Böste 8:2

Nuvarande hus är byggt 1924. På tomtens sydvästra del låg tidigare ett soldattorp som tillhörde Ystads regemente. Dit flyttade dragon Jöns Hörlin med familj 1835. Hustrun Ingar var född i Böste. De har också Ingars mor boende hos sig efter att hon blivit änka. Familjen utökas med tre barn. Efter år 1848 står Jöns Hörlin som f.d. dragon. Han är då lam i högra handen och bör vara skattefri enligt kyrkoböckerna. Dottern Valborg har 1866 gift sig med fiskaren Johan Johansson och bott i Gislöv. 1873 flyttar de tillbaka till huset. De får 8 barn med helt olika livsöden. Sonen Carl drunknar endast 9 år gammal. Han har troligen tidigt fått hjälpa till med fisket. Man kan se att samma dag drunknar också en fiskardräng från Böste nr.4 Dottern Emma utvandrar till Danmark. Dottern Anette blir sällskapsdam åt ett dansk italienskt par. Hon tillbringar sitt liv i Italien. Mer om henne kan man läsa i en av Rune Skarviks böcker.

Sonen Anders häktas för våld mot polis och emigrerar 1897 till Amerika. Carl Emil blir sjöman och sedan fiskare och bosätter sig i Böste. Nils blir parksoldat och tar sig namnet Nils Johansson Lind. 1911 blir han ägare till huset och det är han som har byggt nuvarande hus. Han försörjde sig som fiskare och hade också sin garnbod på tomten. Hans fru dör tidigt i tbc. De får tre barn, varav det yngsta dör av mässlingen. Dottern Ester flyttar tillbaka till sin far tillsammans med sin son när hon blir änka 1933. 1952 gifter Ester sig med fiskaren Josef Lund och flyttar till kustvaktshuset. Det är sonen Ove Malmgren som är nuvarande ägare till huset.

Ägar- och brukarlängd

1835-1877 Jöns Hörlin (1802-1877), hustrun Ingar Nilsdotter (1811-1876), barnen Nils f.1838 Valborg f.1843 och Anders f.1850

1877-1909 Johan Johansson (1839-1909), hustrun Valborg (1843-1897) (se ovan), tvillingarna Carl (1869-1879) och Emma f.1869, Anders f.1871, Nils f.1875, Ida (1878-1890), Anette f.1880, Carl Emil f.1881 och Hjalmar (1883-1884)

1911-1966 Nils Johansson Lind (1875-1966) (se ovan), hustrun Anna Maria Hansson (1882-1907), barnen Ester Viola f.1903, Ida Maria f.1904 och Nils Algott (1906-1907)

1966- Nils Ove Malmgren och Margot Stanislawa Malmgren

Foto troligen 1940- 1950 tal

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt