Böcker

Böste – Ett fiskeläge i Vemmenhögs härad

Författare: Eric Mårtensson
Utgiven av Böste Byalag 1976
Finns att köpa av föreningen för 30:-
Läs online >>>

IFK Böste

Författare: Gunnar Nilsson, Åke Jönsson
Läs online >>>

Böste – Skrönor och några nästan sanna historier från ett skånskt fiskeläge

Författare: Olof G. Tandberg
Sekel Bokförlag
ISBN 978-91-85767-43-4

Böste – Till flydda tider återgår…

Författare: Rune Skarvik
Dapartemia Förlag
ISBN 91-630-6113-9
Läs boken online >>>

Böste – Det var en gång…

Författare: Rune Skarvik
Dapartemia Förlag
ISBN-991-631-6241-5
Läs boken online >>>

Diker från Wemmenhögs härad

Författare: Ellen Lundh-Skarvik
Dapartemia Förlag
ISBN 978-91-633-3894-6

Bokbuss i Böste

Många av böckerna går att låna på Trelleborgs Bibliotek och kan hämtas på bokbussen som kommer till Böste jämna veckor 18:20 – 18:35