Löjtnant Flinths väg 52

”Postmanshuset”

Böste 10:7

Tomten har tidigare varit delad i 10:2 västra längan och 10:3 östra längan. Sen 1921 är det samma ägare till båda delarna. Man bodde i den östra delen och hyrde ut den västra. 1991 revs det gamla huset som tidigare legat där under stora protester från byborna. Det över 200 år gamla postmanshuset ansågs inte värt att bevara av byggnadsnämnden i Trelleborg utan de gav rivningslov. Därefter byggdes nuvarande hus. Det gamla huset kan man se på kartor från enskiftet 1811. 1876 flyttar fiskaren Nils Persson in östra delen av huset tillsammans med sin nyblivna hustru Karna f.Ohlsdotter. De får 9 barn. Fyra av dessa dör i späd ålder. Tre av dem hette Betty. På 1800-talet namngav man ofta ett nyfött barn till samma namn som ett som tidigare dött.

Dottern Edit gifter sig med Johan Ivarsson och bor på Löjtnant Flinths väg 48 i alla år. Dottern Blenda och sonen Olof bor kvar i huset även efter föräldrarnas död. Fadern Nils dör av lungsot 1925 och modern Karna 1931 av hjärtförlamning. Olof blir lantbrevbärare. Han har något hjärtfel så redan 1930 börjar Emil Olsson som då bor i Västra Torp vikariera på lantbrevbärartjänsten.

1933 dör Olof och Emil blir den nye lantbrevbäraren. Posten hämtas på cykel i Södra Åby, sorteras och delas sen ut. Han flyttar 1936 ihop med Blenda. Blenda dör 1976 och Emil 1989. De är begravda på Lilla Isie kyrkogård tillsammmans. Huset säljs till Sydfastigheter, rivs och det nya byggs. Det har sedan dess använts till uthyrning. Västra längan ägs mellan 1899-1920 av smedgesällen Per Sjögren.

Karna Persson ca 1920

Ägar- och brukarlängd 10:2

1899-1920 Smedgesäll Per Sjögren (1849 -1920 ) från 1921 samma ägare till båda delarna.

Ägar- och brukarlängd 10:3

1876-1931 Fiskare Nils Persson (1855-1925), hustrun Karna Ohlsdotter (1853-1931), barnen Ingrid f.1876, Olof (1877-1933), Anna Maria f.1879, Betty (1882-1883), Anders (1884-1892), Betty (1889-1889), Betty (1891-1892), Edith f.1893, Blenda Amalia (1896-1976)

1931-1933 Syskonen lantbrevbärare Olof och Hushållerska Blenda Nilsson

1933-1939 Blenda Nilsson

1939-1989 Lantbrevbärare Emil Olsson (1891-1989) och sambo Blenda Nilsson

1989- Sydfastigheter

Tavla målad av John Lagerholm föreställande det gamla postmanshuset till höger.
Troligen från 1960-talet.

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt