Löjtnant Flinths väg 83

Böste 8:6

Enligt kyrkobokföringen flyttar Hans Andersson och hans hustru Marna Andersdotter och deras båda barn Anders och Kerstin till huset 1874. Marna dör samma år. Då är troligen huset nybyggt. De flyttar från ett hus som låg precis norr om Löjtnant Flinths väg med nuvarande adress Böste Strandväg 112. Detta hus brann ner i början av 1920-talet och är inte återuppbyggt.

Nuvarande ägare till Löjtnant Flinths väg 83 har ett köpekontrakt daterat 31 juli 1880 där Hans Andersson har slutbetalat två strandskiften till sina svågrar. Troligen har han alltså färdigbyggt huset innan han har betalat färdigt för tomten. Tomten sträcker sig uppifrån väg 9 och ner till havet. Samma år 1880 styckar han av tomten norrut och bygger eller låter bygga ett hus där som han säljer till bagaren Gustaf Johansson. Bagaren med familj har då bott inhyses i det södra huset i flera år. 1901 säljer han en tångbärgningsplats till en lantbrukare i Västra Torp. Denna tomtbit köps tillbaka till fastigheten på 1950-talet.
Efter Hans Anderssons död 1902 bor de bägge barnen kvar i huset. Anders är jordbruksarbetare och Kerstin piga. De gifter sig aldrig och är begravda på Lilla Isie kyrkogård tillsammans. I en brandskyddsförsäkring från 1934 kan man läsa att huset är byggt av flintsten och taket är av halm.

1941 köper Edvin och Svea Kjell huset. De har gift sig 1939 och får tre barn. Edvin har tidigare varit på sjön, men arbetar sedan som fiskare och på gummit. På 1950-talet låg det en bod på tomten som en fiskare hyrde. Denna bod flyttades senare till trädgården på Löjtnant Flinths väg 46. Det var den gröna lite lutande boden som revs härom-året. 2001 säljs huset till Bengt och Siv Borselius som totalrenoverar det och också förlänger det en bit österut. De använder huset som sommarstuga och bor annars i Höllviken. 2011 övertar deras son Stefan med familj huset. Stefan och Madelene Borselius flyttar ner från Stockholm och bor nu permanent i huset tillsammans med sina barn. De har också byggt till huset med kontorsbyggnad. De driver Borselius Design AB tillsammans.

Ägar- och brukarlängd

1874-1941 Hans Andersson (1826-1902), hustrun Marna Andersdotter (1826-1874), barnen Kerstin (1858-1930) och Anders (1867-1941)

1941-2001 Johan Edvin Kjell (1910-2000), hustrun Svea Albina f. Jönsson (1909-1998), barnen Brittmarie, Rolf och Leif

2001-2011 Bengt (1943-2010) och Siv Borselius

2011- Stefan och Madelene Borselius och deras barn

Bild Lunds folklivsarkiv 1931

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt