Böste Strandväg 13

Fotografi från 50-talet

Västra Torp 5:27

Nuvarande byggnader uppfördes 1893. Man ägde också kvarnen öster om gården. Det lär vara samma släkt som ägt den från början av 1800-talet fram till slutet av 1900-talet. Ola Jeppsson och Kjersti Pehrsdotter hittas i husförhörslängder från 1828. Ola är då åbo på gården. De får sju barn. Sonen Per flyttar 1853 hit en kvarn från Stävesjö och blir mjölnare. Kvarnen låg en bit öster om gården. Sonen Jeppa står som hemmansägare från år 1866. I nästa husförhörslängd är plötsligt fadern åter hemmansägare och Jeppa är dräng.

1880 flyttar Jeppa till Västra Torp nr. 9 och blir jordägare där. 1883 dör fadern Ola och sonen Per blir både mjölnare och lantbrukare. Per är gift med Ingrid Andersdotter. De får två söner. Sonen Olof övertar gården och blir också han både mjölnare och jordbrukare. 1922 rivs kavarnen. Den är då inte längre lönsam. Olof är gift med Mathilda Jönsson. De får fem barn. Två av dem dör i späd ålder av difteri och scharlakansfeber. Sonen Martin tar över gården 1931. Föräldrarna och en syster Hulda Johny flyttar då till Böste Strandväg 56. Där hyr de halva huset i tre år varefter de flyttar till en gård i Västra Torps by. Martin är gift med Dora. De får sonen SvenOtto. Sven-Otto bygger på tidigt 1950-tal en liten sommarstuga på tomten där kvarnen låg. Den hyr han sedan ut och i slutet på 50-talet bygger han en annan sommarstuga på en stor tomt väster om fotbollsplanen. Dessa båda tomter blir avstyckade från gården.

Martin och Dora dör 1980 respektive 1988. Jordbruksmarken styckas av och säljs till Rosensjö. 1990 bor Susanne Bergström och Lars Göran Nilsson här. Susanne är uppväxt på Löjtnant Flinths väg 81. 1998 köper Peter och Helga Ahlgren gården. Peter som kommer från Trelleborg har varit diplomat i mer än 40 år. Först i Marocko sedan Mellanöstern och framför allt i Latinamerika. Han avslutar sin yrkeskarriär som ambassadråd vid Svenska Ambassaden i Alger, Algeriet. De har först gården som sommarstuga och efter pensioneringen några år senare flyttar de hit permanent. 2014 säljs gården till Bertil Sundin och Eva Sundbaum. De bor här permanent

Ägar- och brukarlängd

1828-1883 Åbo Ola Jeppsson (1801-1883), hustrun Kjersti Pehrsdotter (1807-1862) barnen Mätta f.1823, Per f.1826, Anna f.1831, Jeppa (1834-1898), Karna f.1836, Jönsf.1843 och Ingar f.1845

1853-1887 Mjölnare Per Olsson (1826-1887), hustrun Ingrid Andersdotter (1837-1906), barnen Olof f.1860 och Anders (1863-1925)

1887-1931 Mölnare och lantbrukare Olof Persson (1860-1949), hustrun Mathilda Jönsson (1860-1949), barnen Viktor f.1889, Hulda (1891-1892), Hulda Johny (1893-1985), Malin Carolina (1896-1899), Olof Martin f.1899

1931-? Lantbrukare Martin Persson (1899-1980), Hustrun Dora f. Knutsson (1899-1988) sonen Sven-Otto Persson (1930-2014)

1990 Susanne Bergström och Lars Göran Nilsson

1998-2014 Peter och Helga Ahlgren

2014- Bertil Lundin och Eva Sundbaum

Sven Otto Persson stående framför en Volvo PV på uppfarten till gården på 50-talet.
Dora Persson körande Volvo BM traktor på 50-talet

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt