Böste Strandväg 100

Böste 12:9

Huset finns inte med på kartan från 1866. 1874 flyttar fiskaren Ola Persson och Maria Andersdotter in i huset med fem barn. De har sedan giftermålet bott inhyses, men är nu ägare till detta hus. Kanske är huset nybyggt då. Sonen Anders blir snickare, gifter sig och flyttar till västra Torp. Dottern Kjersti gifter sig också och blir inhyses på Löjtnant Flinths väg 61. Sonen Johan blir också snickare. Han emigrerar till Amerika, men dör i tyfus endast 30 år gammal. Då befinner han sig i Cleveland. Dottern Anna dör tre år gammal och dottern Olivia gifter sig med slaktaren Frans Hilding Persson och stannar kvar i Böste.

1918 är båda föräldrarna döda och 1920 köper Cementgjutaren Lars Mårtensson och hustrun Anna huset. Lars Mårtenssons far, Mårten Nilsson som blivit änkling 1917 flyttar också in hos dem. Han är f.d. fiskhandlare. Lars och Anna får fem barn. Sonen Edvin blir steward. Thure dör som liten. Signe har diabetes och dör av sjukdomen 18 år gammal. Sonen Arvid som först arbetat på gummit övertar faderns cementgjuteri i Böste och bygger ett hus på Böste Strandväg 59 tillsammans med sin familj.

1957 är både Lars och Anna döda och huset säljs till Allan och Elsa Malmros. Allan är gummiarbetare. De har två barn Eva och Stefan. 1957 görs också en avstyckning av den södra delen av tomten, från Löjtnant Flinths väg och upp till dagens gränsdragning söderut. Den delen köps av Ragnar Huss.

Under hela husets historia fram till 1960-talet har det också funnits ett antal hyresgäster i huset. Många av dem har varit släktingar till husets ägare.

1969 säljs huset till Tage Hilding Carlsson. Hur länge han äger huset vet vi inte och inte heller hur många ägare det har varit. Ingen är folkbokförd i huset på 1970 och 1980 talet, men 1990 är Majken Adamsson skriven här.

Numera ägs huset av Jan och Ellen Margareta Wieselgren. De har ägt huset sedan 2009.

Ägar- och brukarlängd

1874-1920 Ola Persson (1843-1918), hustrun Maria Andersdotter (1837-1914), barnen Anders f.1868, Kjersti f.1871, Johan (1874-1904), Anna (1876-1879), Olivia f.1879

1920-1957 Lars Mårtensson (1875-1940), hustrun Anna Jacobsson (1878-1957), barnen Johan Edvin (1896-1944), Thure (1900-1901), Tage Manfred f.1902, Signe Linnea (1905-1923) och Nils Arvid f.1913 samt Lars Mårtenssons far Mårten Nilsson (1848-1934)

1957-1969 Sven Allan Ove Malmros (1932-1993), hustrun Elsa Gunborg f.Källander, f.1936 barnen Eva Ann-Christin, Bo Stefan och Ronny

1969-???? Tage Hilding Carlsson f.1905

1990 Majken Adamson (1916-2009)

2008-2009 Carin Ewald

2009- Jan och Ellen Margareta Wieselgren

Huset på 1950-talet

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt