Löjtnant Flinths väg 70

Böste 14:5

Här byggdes en enplans sommarstuga i slutet av 1950-talet som 2013 ersattes av nuvarande hus.

Ägar-och brukarlängd

195?-2013 Knut Edvin Andersson (1910-1979), hustrun Rut Dagny f. Skånberg (1915-1999), sönerna Knut Arne och Leif Göran (1952-2007) med hustrun Susanne

2013- Lars- Göran Nilsson och Susanne Skånberg (1953-2019)