Böste Strandväg 22

Västra Torp 64:1

Fastigheten bildad 1957, genom avstyckning från gården norr om vägen. Där byggde lantbrukarsonen Sven Otto Persson detta hus som sommarstuga.
Efter hans död såldes det till familjerna Söderpalm/Jonsson och Barkfors, båda sen tidigare ägare av hus i byn.

Ägar-och brukarlängd:

1957-2015 Sven Otto Persson (1930-2014) Ingegärd Elisabet 1933-2009

2015 Familjerna Barkfors och Söderpalm/Jonsson.

Så här såg huset ut när det var nybyggt
Första uthusbyggnaden

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt