Löjtnant Flinths väg 37

Böste 9:2

I husförhörslängderna från 1793 kan man hitta en liten ettårig pojke som heter Lars på Böste nr. 9. Föräldrarna heter Nils och Ingar. Lars blir så småningom fiskare precis som sin far och bildar familj i detta hus. Han gifter sig med Hanna Nilsdotter. De får sex barn och sonen Ola stannar hos föräldrarna och blir också fiskare. Det är antecknat i husförhörslängderna på 1850-talet om Lars ”har ej gått till nattvarden på många år och ej bevistat husförhör, mycket begiven på dryckenskap”. Vid sin död 1873 är han utfattig. Det är sonen Ola också, så han säljer huset till fiskaren Rasmus Nilsson och Marna Nilsdotter. Själv bor Ola kvar i huset som inhysing fram till sin död år 1900.

Rasmus är född på Böste nr.5 och Marna är född på Löjtnant Flinths väg 43. De hinner få fem barn innan Marna dör 29 år gammal. Familjen är drabbad av tuberkulos. Båda sönerna emigrerar till Amerika. Två döttrar dör tidig och dottern Anna gifter sig med fiskaren Anders Jeppsson. De bor först i Anders föräldrahem på Böste Strandväg 82 (1903-1910), och flyttar hit 1910. Familjen bor kvar i huset fram till 1926 då de flyttar tillbaka till Anders föräldrahem.

Huset säljs till kustbevakningsbiträdet Harry Svensson med familj. 1931 flyttar familjen till Morup i Halland.

1937 köper William och Anna Nilsson huset. Huset har ägts en kort tid av Williams bror Oskar, men hans blivande fru Ester vill inte bo här utan i stället bygger de ett hus på Böste Strandväg 55.

Både William och Anna är födda i Böste. William på Böste Strandväg 49 och Anna på Böste Strandväg 96. William arbetar i olika perioder som fiskare och hos sin bror Birger i lanthandeln. Familjen totalrenoverar huset, bygger frontespis, lägger taktegel och moderniserar. De får en dotter Vivi-Ann. Efter föräldrarnas död i början av 1990-talet hyr hon först ut huset i några år men säljer det sen 1999 till dagens ägare Hans och Maria Söderpalm.

Ägar- och brukarlängd

1873 Lars Nilsson (1792-1873), hustrun Hanna Nilsdotter (1796-1871), barnen Ingar f.1818, Nils f.1822, Maria f.1825, Hanna f.1828, Karna (1832-1833), Ola (1834-1900)

1873-1907 Rasmus Nilsson (1852-1907), hustrun Marna Nilsdotter (1855-1884), barnen Bengta (1873-1873), Anna Beata f.1874, Nils Alfred f.1877, Selma Christina (1881-1898), Carl Vilhelm f.1884

1910-1926 Anders Jeppsson f.1874, hustrun Anna Beata Rasmusson f.1874, barnen Ellen Margaretha f.1904, John Rudolf f.1906 och Oskar Sigfrid f.1910

1926-1931 Karl Harry Einar Svensson (1901-1972), hustrun Hulda Augusta Persson f.1900 hennes son Eke Albert f, 1920, bådas son Sven Henry f, 1924

1937-1999 Rudolf William Nilsson(1905-1990), hustrun Anna f.Persson (1909-1991), dottern Vivi-Ann Hildegard

1999- Hans Jonsson och Maria Söderpalm

William och Anna med dottern Vivi-Anne utanför huset i mitten av 1940-talet

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt