Löjtnant Flinths väg 77c

Böste 9:6

Denna tomt styckades av från Böste Strandväg 114. (Före detta trädgårdsmästeriet). Här byggde Johan Gantoft detta hus som han flyttade in i 2012.

Ägar- och brukarlängd

2012- Johan Gantoft