Kejsarens gränd 1

Böste 12:7

På tomten har det tidigare legat ett litet hus lite längre söderut och längre västerut. Detta hus revs på 1950-talet. Nuvarande hus bebos av Rolf och Cecilia Olsson. De har själv ritat huset och lämnade in för bygglov 2004. Huset stod färdigt 2008. De bodde tidigare på Böste Strandväg 102.

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt