Löjtnant Flinths väg 25

Böste11:4

Böste 11:4 är ett strandskifte som utgör 9/64 delar av Kronogatehuset nr 11 Böste . Skiftet är på 831 m². De äldsta uppgifterna vi har på fastigheten är från 1915.

Den 26 mars 1915 sålde en Anna Jeppsson fastigheten till Trädskomakaren (OBS! stavningen) Olof Andersson och hustru Karin Andersson, Södra Åby. Anna Jeppsson var troligen gammal för köpeavtalet är undertecknat ”med hand på pennan”. Köpeskillingen var 80 kronor.

Den 18 februari någon gång på tjugotalet säljer Andersson strandskiftet till Fiskaren Tage Andersson och hans hustru Märta. De bodde på Böste Strandväg 104. Köpeskillingen var 60 kronor och således inte någon bra affär för Olof Andersson. Köpekontraktet är bevittnat av Nils Johansson, Böste och Emil Johansson Västra Torp. Dessa herrar var bröder men också fiskare och blivande delägare i fastigheten. Av någon anledning fick inte Tage Andersson lagfart förrän den 10 november 1937.

1927 Byggdes detta garnhus av yrkesmän som var verksamma på läget.
Här förvarades bottengarn, sillagarn och ålahommor. Här satt fiskargubbarna om vintern och lagade sina garn. Dom eldade i ett gammalt oljefat och golvet var helt täckt med trätjära. Huset hade endast ytterväggar och enkla fönster. Gaveln mot söder var försedd med en stor port.

1934 Anges ägaren vara fiskare Emil Johansson m fl. Markvärdet var 100 kr, byggnadsvärdet var 900 kr, fastighetsskatten var 2:78 kr

1952 Anges ägaren vara fiskare Emil Johansson m fl. Taxeringsvärdet var 1.400 kr varav byggnadsvärdet var 1.000 kr. Fastighetsskatten 7 kr. I februari (19/2) 1952 säljer Tage Andersson fastigheten till Inga och Helge Vilborgson. Köpeskillingen var 3.750 kr. Inga var född på Böste Strandväg 78. De använde huset som sommarstuga. Vid 1975 års taxering var byggnadsvärdet 25.000 kr och markvärdet 35.000 kr, men här ingick även Böste 3:5 en obebyggd tomt borta i öster.

2011 Överlåtes fastigheten genom gåva från Inga Vilborgson till syskonen Margareta Winberg och Lars Hallenheim.

Ägar- och brukarlängd

1915 Anna Jeppsson

1915-192(8) Olof Andersson och hustru Karin Andersson

192(8)-1934 Fiskare Tage Andersson(1902-1990)

1934 -1952 Fiskare Emil Johansson m fl

1952-2015 Inga Natalia Vilborgson f.Olsson (1922-2015) och Helge Vilborgson (1912-1992)

2015- Syskonen Lars Hallenheim och Margareta Winberg med familjer

Man använde sig av lokala snickare när huset byggdes.

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt