Löjtnant Flinths väg 14

Böste 20:1

Anna Andersson köpte tomten 1935. Den bildades av delar från tre andra fastigheter. Dit lät hon transportera ett funkishus som hade varit med på Stockholmsutställningen 1930. Hon kallade huset för villa Havsbo. Från början använde hon huset som sommarhus. Då bodde hon i Dalarna och var tvålfabrikör. Senare flyttade hon hit permanent. Då arbetade hon på lokalföreningen i Södra Åby. Hon hyrde också ut delar av huset. Huset såldes 1973 till familjen Arnebring. Det blev tillbyggt norrut i slutet på 1970-talet. Huset revs 2014 och nuvarande hus började byggas 2015.

Ägar- och brukarlängd

1935-1973 Anna Andersson-Henriksen (1897-1981), maken Lauritz Henriksen (1891-1968)

1973- Signe Johanna Arnebring (1917-2012) och Erik Allan Arnebring (1911-2005) Ann-Christine Arnebring och Karl Anders Kruus

Villa Havsbo på 1940-talet. Då var det gulmålat. Det blev senare vitt.

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt