Om Böste Läge

Böste läge är en bebyggelse i  Lilla Isie socken i Trelleborgs kommun. En stor del av husen består av vitkalkade längor från 1800-talet. Orten är det bäst bevarade fiskläget i Skåne och den sista yrkesfiskaren fiskade fram till och med 2008.

Husen

En stor del av husen består av vitkalkade skånehus från 1800-talet. Tillsammans med de smala släpporna, tångvägarna, strändorna och de långsmala trädgårdarna har bebyggelsen en bevarad karaktär av ett gammalt fiskeläge. 

Läs mer om husen i Böste

Historia

Böste var troligen redan på medeltiden en fiskeplats men fick först under 1600 – talet en fast befolkning och därmed permanent bebyggelse.

Läs mer om Böstes historia

Nutida bilder

Se blandade nutida bilder från Böste Läge

Historiska Bilder

Se historiska bilder från Böste Läge

Växt- och djurliv

Växt- och djurlivet runt Böste Läge är unikt präglas av den kalkrika marken. Klapperstenen på stranden har vaskats fram ur berggrunden och du kan hitta fossil av sjöborrar som levde för närmare 100 miljoner år sedan. Här finns salamander, grodor, och paddor, t ex den starkt hotade strandpaddan.

Läs mer om Böstes växt- och djurliv

Hitta till Böste Läge

Böste Läge ligger vid kusten i Trelleborgs kommun.

Mer information om hur du tar dig till Böste Läge