BASTU

Föreningen Mobila bastuvagnens vänner på Böste Läge

Det finns en förening för bastubadare här på Böste Läge. Denna förening har gemensamt en mobil bastuvagn som för tillfället står längst ner i det sydvästra hörnet av läget. 

Föreningen är öppen för alla som vill vara medlemmar i mån av plats. Som medlem kan man dels nyttja bastun på fredag och lördag eftermiddag/kväll där vi samsas om den och dels kan man boka den för eget bruk på övriga tider.

Då föreningen har haft en del utgifter i bygget har föreningen en inträdesavgift på 1500:- per familjemedlem eller 1000:- för enskilda medlemmar. 

Vidare har vi en årlig medlemsavgift på 350:- per familj eller 250:- för enskilda medlemmar för att täcka underhåll och drift.

Då intresset för föreningen har varit stort arbetar vi utifrån en först till kvarn princip och har upprättat en väntelista från vilken medlemmar bjuds in efter styrelsens godkännande. 

Är du intresserad av att bli medlem är du välkommen att sända ett mail med namn, mobilnummer, email samt till henrikchallis@gmail.com 

Ange även i mailet om det rör sig om familjemedlemskap eller en enskilt medlemskap.

Du kan också besöka föreningen på Facebook, sök efter “Mobila bastuvagnens vänner på Böste Läge” eller gå direkt med hjälp av följande länk: Facebook

Läs mer information, regler och vad som gäller här: Bastureglement

OBS: Föreningen Mobila bastuvagnens vänner på Böste Läge (MBVPBL) är en egen förening och är inte en del av Föreningen Böste Läge . Föreningen Böste Läge (som äger denna hemsida) uppmuntrar att det händer bra saker i läget och vidareförmedlar gärna denna information.