Böste Strandväg 71

Björka gård

Västra Torp 7:17

Gården är byggd 1854 av jordbrukare och grosshandlare Anders Holgersson. Tidigare hade gården Björka legat strax norr om nuvarande Tånevägen, men Anders ville komma närmare havet eftersom han tog in varor denna väg. Han hade skutor som kom in med ved och gick ut med spannmål. Man kan se resterna av en gammal stenbrygga rakt söderut. Det fanns också ett magasin på strandängarna där han hade sitt lager. Detta revs så sent som i slutet av 1970-talet. Hans son Holger Holgersson ärvde gården 1882. Han minskade ner på handeln, men drev jordbruket vidare. I folkmun kallades boningshuset för ”Holgers långa länga”. 1913 såldes gården till en kusin, Lars Jönsson. Holger fick inskrivet i köpehandlingarna att han skulle få bo kvar i mangårdsbyggnaden fram till sin död. Lars byggde då ett nytt boningshus väster om gården. Detta var mycket modernare vilket gjorde att det gamla boningshuset stod tomt den mesta delen av tiden mellan 1934 och 1988. Militären använde huset under beredskapstiden 1939-1945.

Lars dotter Signhild Jönsson drev jordbruket vidare fram till sin död 1973. Hon hade inga barn utan gården ärvdes av familjen Persson på Rosensjö. 1963 eldhärjades en stor del av uthusen, men de byggdes upp igen. Fyra kalvar, en kviga och 23 svin innebrändes, foder och lantbruksmaskiner gick till spillo. Endast korna gick att rädda och släckningsarbetet inriktades på att rädda mangårdsbyggnaden. Det visade sig att en man olovandes hade övernattat i trösklängan och vållat branden genom rökning. 1988 avstyckades gården och såldes till filmaren Ylva Floreman. Hon är nog mest känd för sin film ”Amors bilar”. Keramikern Lilian Nordberg använde ena uthuset som verkstad och ateljé under hela 1990-talet och fram till sin död 2005. Ateljén var känd under namnet Lerkulan. 1997 flyttade Lars Hågeman och MarieLouise Andersson tillsammans med barnen Emma, Ida, Emil och Oskar hit. Föräldrarna bor kvar men barnen är numera utflyttade.

Ägar- och brukarlängd

1854-1882 Jordbrukare och grosshandlare Anders Holgersson (1813-1882) och hustrun Mätta Persdotter (1819-1861), barnen Holger f.1842, Elna f.1845, tvillingarna Anders och Per f. 1848 och Hans f.1854.

1882-1912 Jordbrukare Holger Holgersson (1842-1934) och hustrun Boel Persson (1844-1917), deras fosterdotter Johanna Olsson (1872-1957). Hon blev senare Holgers hushållerska.

1912-1957 Jordbrukare och Kyrkvärd Lars Jönsson (1873-1957) och hustrun Maria Andersson (1869-1955) samt deras dotter Signhild f.1900

1957-1973 Jordbrukare Signhild Jönsson (1900-1973)

1973-1988 Jordbrukare Gunnar Persson (1922-2014) och hustrun Anna-Maria f.Andersson (1924 -1975) samt barnen Anna, Karin och Hans. Hans köpte ut sina syskon någon gång på 1980-talet.

1988-1997 Dokumentärfilmare och skribenten Ylva Floreman.

1997- Lars Hågeman och Marie-Louise Andersson, barnen Emma, Ida, Emil och Oskar

Landstormsgubbar muckar efter en tid i beredskapen. Gubbarna i uniform stannade kvar en tid som frivilliga. Befälet var löjtnant Kalstenius. Bilden är sannolikt från 1940.
Det gamla magasinet på strandängarna söder om Björka.
Holger Holgersson och fosterdottern Johanna

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt