Böste Strandväg 18

Västra Torp 14:14

Västra Torp nr. 14 bildades vid enskiftet 1814 och vid hemmansklyvningen 1847 och 1868 delades nr 14 i olika delar. Det äldsta dokumentet från detta hus som dagens ägare har är ett arvskifte från 1890. Ägaren som då har dött är Ola Andersson. Han och hans familj kan man följa i kyrkböckerna på detta ställe tillbaka till 1861. Huset kallades då för Strandplan. Man kan inre veta om det är delar av dagens hus eller det tidigare har legat något annat hus på samma plats 1891 flyttade familjen Persson in i huset. De emigrerade till Amerika 1899.

1900 flyttade familjen Lindell in i huset. Troligen hyrde man det först för köpebrevet är daterat till 1916. Fadern Anders bodde i Amerika under många år. De tre barnen bosatte sig i närheten av föräldrarna. Två av dem byggde nya hus strax intill. Efter familjen Lindell har huset ägts av många olika personer och använts både som permanentboende och som sommarstuga.

Från ett flygfoto från 1960 kan man se ett litet hus. Det är den äldsta norra delen. Därefter har huset förlängts söderut i flera omgångar. Det har även byggts takkupor både österut och västerut. Ett uthus har också tillkommit på senare tid. Folke Nilsson, som ägde huset på 1980 och 1990-talet byggde ett lusthus längst söderut på tomten, men han fick så många pikar för sitt s.k. svartbygge att han tog en motorsåg och sågade av det ca 1 meter över marken. Detta konstiga staket stod kvar i många år, men är nu borta. Dagens ägare Anders och Christine Nordqvist använde först huset som sommarstuga men flyttade efter några år hit permanent.

Ägar- och brukarlängd:

1861-1891 Ola Andersson (1823-1889), hustrun Kjersti Nilsdotter f.1825, barnen Anders f.1851 och Karna f.1853

1891-1900 Lars Persson f.1862, hustrun Anna Nilsson f.1851, barnen Anders f.1883 och Carolina f. 1886

1900-1948 Anders Lindell (1869-1937), hustrun Karna Olsson (1874-1948), barnen Johan el. senare John f.1893, Agnes Maria f.1889 och Evald Sigfrid f.1901

1952-1964 Journalist Kurt Andersson och hustrun Tutta

1964-1966 Evald Lindell

maj-okt 1966 Allan o Kerstin Lind

1966-1971 Folke o Ebba Bergqvist

1971-1974 Björn Sternby

1974-1980 Socialass. Gert Inge Albin Johansson

1980-1998 Folke Nilsson

1998-2006 Lars o Carina Benediktsson

2006- Anders o Christine Nordqvist

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt