Löjtnant Flinths väg 38-40

Böste 7:2 och 7:3

Denna fastighet består av Böste 7:2, som är den västra mindre delen och Böste 7:3 östra lite större delen. Från år 1980 har huset blivit sammanslaget. Dagens ägare har gamla köpebrev i sin ägo.

Västra delen ägs 1893 av Nils-Petter Nilsson. Han bor på Löjtnant Flinths väg 35 och säljer det till fiskare Per Persson och Kjersti Nilsdotter. Per har då enligt kyrkböckerna redan bott i huset i två år. 1906 dör Kjersti och 1908 gifter Per om sig och familjen flyttar till Gislöv. Per har också varit i Amerika och arbetat några år i början av 1900-talet.

Huset säljs till Pigan Johanna Maria Jönsson. Bror och Sigrid Gustavsson flyttar in i huset 1917. De hyr det först för 20 kronor om året och i april 1918 köper de det för 450 kronor enligt en tidningsartikel i Sydsvenskan om paret år 1968. Sigrid är född i huset (dotter till fiskare Per Persson och Kjersti Nilsdotter) och Bror är son till stenkärlshandlarna Gustaf och Johanna Jönsson på Löjtnant Flinths väg 35. Bror kallas för BG eller Hövdingen. Han är fiskare och fiskhandlare och det går många historier om honom som spritsmugglare. Sigrid har sonen Malte som blir fiskare och de får också sex gemensamma barn. Sonen Bror eller Lillebror som han kallas bosätter sig på Löjtnant Flinths väg 43 (också fiskare). Sonen Per är sjöman under sin yrkesverksamma tid. 1976 säljer de huset och det blir sommarhus i fyra år.

1980 säljs det till Bengt och Monica Ekström, som sen 1977 äger den östra delen. Huset blir då sammanslaget till ett hus. Bengt Ekström är mycket drivande i byalaget och det är nog mycket tack vare hans arbete som det finn en bevarandeplan för byn, 1982 lägger man vasstak på huset. Det har då haft annan beläggning i många år. Bengt och Monica har då först fått nej till vasstak av byggnadsnämnden och brandmyndigheterna i Trelleborg, men överklagat till Länsstyrelsen och där fått ett ja. (första ansökan 1980) 2001 har de byggt ett nytt hus i Trelleborg och flyttar dit.

Familjen Alinder köper 2001 huset. Mats Alinder har tidigare ägt två andra hus i Böste. Löjtnant Flinths väg 62 och Böste Strandväg 94. Han låter inreda vinden på huset. 2014 säljs det till Helene Ljungh och Anders Larsson.

Östra delen 7:3 har dagens ägare ett köpekontrakt daterat 1885. Då köper Måns Olsson och hans bägge söner Hans och Ola huset. Om jag har tytt kyrkböckerna rätt har familjen då bott i huset sen 1843. Familjen är drabbad av lungsot.

1885 flyttar fiskare Valfrid Persson och hustrun Johanna in i huset. De bor först inhyses och 1893 har de betalat färdigt på huset och äger det. De bor kvar fram till 1906 då familjen flyttar till Skanör.

Huset säljs till Anders och Olivia Nordström. Anders är jordbruksarbetare. De får fem söner och en dotter. Dottersonen Nils Arne bor också i huset. Sonen Härvid blir 1963 ägare till huset. Han är också jordbruksarbetare. De sista åren av sitt liv bor han ensam i huset. 1977 köps huset av Bengt och Monica Ekström.

Efter 1980 är det samma ägare till hela parhuset.

Foto Trelleborgs museum. Uthuset tillhörande östra delen. Bengt Ekström byggde 1996 ytterligare ett uthus söder om detta till sina veteranmotorcyklar.

Ägar- och brukarlängd 7:2 västra delen

-1893 Nils-Petter Nilsson

1893-1908 Per Persson (1863-1949), hustrun Kjersti Nilsdotter (1867-1906) barnen Albin Julius f.1893 och Sigrid Cornelia f.1895, andra hustrun Ida Mathilda Olsson f.1876

1908-1918 Johanna Maria Jönsson f.1848

1917-1976 Bror Albin Gustavsson (1895-1978) och Sigrid Cornelia f. Persson (1895-1979) hennes son Joel Malte (1916-1988), bådas barn Bror Gottfrid f.1918 Karla Syster Johanna f.1920, Per Gustav f.1923, Greta Doris f.1928, Ingrid Marianne f.1931 och Siv Ulla-Britt f.1935

1976-1980 Kjell Reinhold Andersson och Greta Doris Andersson

1980-2001 Bengt Ekström och Monica Ekström 1996

2001-2014 Mats Alinder

2014- Helene Ljungh och Anders Larsson

Ägar- och brukarlängd 7:3 östra delen

1843-1888 Måns Olsson (1807-1888),Hustrun Maria f.Hansdotter (1807-1876), barnen Elna (1832-1843), Hans f.1834, Ingar ( 1837-1883), Ellena (1841-1868), Elna (1844-1883), Karna (1849-1852), Ola (1852-1888)

1885-1906 Valfrid Persson f.1862, hustrun Johanna f.Nilsson f.1863, barnen Clara Amanda f.1885, Hedvig Maria f.1887, Oscar Leonard f.1888, Blenda Carolina f.1891, Edit Paulina f.1893, Anna Victoria f.1895, Ernst Gotthard f.1896, Viktor Samuel f.1898, Herta Linnea f.1902 och Hildur Emilia f.1905

1907-1977 Anders Nordström (1871-1941) och Olivia Nordström (1877-1963), barnen Carl Oscar Martin f.1901, Nils Albin Maurits f.1905, Härvid Oswald (1908-1977), Sigurd (1911-1911), Sigurd f.1914 och Astrid Maria (1921-1976) och hennes son Nils Arne

1977- 2001 Bengt och Monica Ekström

Sedan samma ägare som 7:2

Huset syns till vänster bakom båten. Foto troligen 1920-tal.

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt