Löjtnant Flinths väg 77b

Böste 5:7

Trädgårdsmästeriets tomt (Böste Strandväg 114) styckades av till 3 tomter i början av 2000-talet. Här byggde Bertil och Liz (1942-2016) Theander detta hus 2004.

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt