Löjtnant Flinths väg 44b

tidigare Fine Hans Gränd 2

Böste 17:2

Huset finns med på en karta från enskiftet 1811. Då är det en länga i nord-sydlig riktning. Längan i östvästlig riktning har blivit påbyggd senare. Den i nord-sydlig riktning verkar också vara lite lägre. På karta från 1866 finns också den öst-västliga längan med.

År 1851 flyttar fiskare och husägare Nils Olsson in i huset tillsammans med sin familj: hustrun Karna Hansdotter och de tre sönerna Ola, Hans och Per. De är alla födda i Böste och flyttar från Böste nr. 14. Sonen Hans återvänder senare till huset tillsammans med sin familj 1873 och från år 1876 står Hans som ägare. Han är fiskare, som fadern. Brodern Ola, som är bräcklig, kan inte överta fisket och brodern
Per blir smed. Hans är gift med Hanna Nilsdotter. Han var den siste åldermannen för Böste byalag, innan det återuppstår på 1970-talet.

Fine Hans gränd är uppkallad efter honom. Ett rykte har sagt att han använde sina finkläder på söndagarna eftersom man då tvättade vardagskläderna. Det är helt fel. Han klädde upp sig på söndagarna för att han ansåg att det var en vilodag. Då gick han till gudstjänst och kopplade av med släkt och vänner. Varken han eller hans fru Hanna gjorde tyngre arbetsuppgifter typ tvätt på söndagar. ”Fine Hans” var enligt bröderna Kjell, Bror Gustafsson den yngre och Ester Lundh ett öknamn som barnen i
byn ropade efter honom. Därför tyckte de att det var helt fel när gränden fick detta namn.

Hans och Hanna får fyra döttrar. De två äldsta Ingrid och Bengta emigrerar till Amerika år 1900. De två yngsta Frida och Lydia övertar huset innan föräldrarna dör. Frida är sömmerska och Lydia butiksbiträde. Båda är engagerade i Böste Missionsförsamling. De ansvarar bland annat för söndagsskolan för bygdens barn, i kapellet på Böste Strandväg 47, som numera är privatbostad.

1967 övertas huset av Birger och Märta Westerberg och huset blir sommarstuga. Birger var pastor i Klagstorpskretsen 1952-1955 och kände till trakten. Nu är det parets barn med familjer som äger huset.

Ägar och brukarlängd

1851-1873 Fiskare Nils Olsson f.1809 i och hustrun Karna Hansdotter f.1825, barnen Ola f.1841, Hans f.1846 och Per (Sjögren) f.1849

1873-1928 sonen Fiskare Hans Nilsson (1846-1928), hustrun Hanna f.Nilsdotter (1852-1926), barnen Ingrid f. 1872, Bengta f.1875, Frida f.1885 och Lydia f.1888

1928-1967 döttrarna Hemsömmerska Frida Clara Maria Hansson (1885-1969) och systern Handelsbiträde Herta Lydia Albertina Hansson (1888-1951)

1967- Pastor Johannes Birger Westerberg (1924-1980), hustrun Märta Elisabet f. Svensson f.1926, barnen Elisabeth, Eva, Karin och Göran

Fotografiet taget 1910.
Hans och Hanna Nilsson tillsammans med döttrarna Frida och Lydia
Hans Nilsson och dottern Lydia

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt