Löjtnant Flinths väg 44b

tidigare Fine Hans Gränd 2

Böste 17:2

Huset finns med på en karta från enskiftet 1811. Då ser det ut som om det är en länga i nord-sydlig riktning. Kanske har längan i östvästlig riktning blivit påbyggd senare. Den i nord-sydlig riktning verkar också vara lite lägre. På kartan från 1866 finns också den öst-västliga längan med. År 1851 flyttar fiskare och husägare Nils Olsson in i huset tillsammans med sin familj. Hustrun Karna Hansdotter och de tre sönerna Ola, Hans och Per. De är alla födda i Böste och flyttar från Böste nr. 14. Sonen Hans återvänder senare till huset tillsammans med sin familj 1873 och från år 1876 står Hans också som ägare. Han är också fiskare. Brodern Ola som är bräcklig kan inte överta fisket och brodern Per blir smed. Hans är gift med Hanna Nilsdotter. Han är den siste åldermannen för byalaget innan det återuppstår på 1970-talet.

Fine Hans gränd är uppkallat efter honom. Det sägs att han använde sina finkläder på söndagarna eftersom man då tvättade vardagskläderna. Därav detta ”öknamn”. Hans och Hanna får fyra döttrar. De två äldsta Ingrid och Bengta emigrerar till Amerika. De två yngsta Frida och Lydia övertar huset efter föräldrarnas död. Frida är sömmerska och Lydia butiksbiträde. Båda är engagerade i Böste Missionsförsamling. De har också söndagsskola för bygdens barn. 1967 övertas huset av Birger och Märta Westerberg och huset blir sommarstuga. Birger har varit pastor i Klagstorpskretsen 1952-1955 och känner till trakten. Nu är det parets barn med familjer som använder huset.

Ägar och brukarlängd

1851-1873 Fiskare Nils Olsson f.1809 i och hustrun Karna Hansdotter f.1825, barnen Ola f.1841, Hans f.1846 och Per (Sjögren) f.1849

1873-1928 sonen Fiskare Hans Nilsson (1846-1928), hustrun Hanna f.Nilsdotter (1852-1926), barnen Ingrid f. 1872, Bengta f.1875, Frida f.1885 och Lydia f.1888

1928-1967 döttrarna Hemsömmerska Frida Clara Maria Hansson (1885-1969) och systern Handelsbiträde Herta Lydia Albertina Hansson (1888-1951)

1967- Pastor Johannes Birger Westerberg (1924-1980), hustrun Märta Elisabet f. Svensson f.1926, barnen Elisabeth, Eva, Karin och Göran

Fotografiet taget 1904.
Hans och Hanna Nilsson tillsammans med döttrarna Frida och Lydia

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt