Löjtnant Flinths väg 39a och 39b

Böste 11:2

1920 verkställdes laga skifte på Böste fiskeläge. Statsrådet Axel Pehrson Bramstorp hjälpte de boende att först få åborätt och sedan lagfart på sina hus. Lagfarterna var klara först 1937 eftersom man samlade in alla köpebrev och testamenten gällande alla hus för att fastställa lagfartsavgiften.

Skulptören Anders Olson köpte det gula huset 1923. Han har med anledning av lagfartsansökan gjort en förteckning över tidigare ägare. 1867 brann huset och de flesta äldre handlingar försvann.

O Holmgren (Lilla Beddinge) köpte halva huset 1888 av Lars Karlsson och Kersti Andersson (Böste Strandväg 46) och Nils Håkansson och Kjersti Bengtsson andra halvan 1867 (Löjtnant Flinths väg 43) av Hanna Hansdotter (änka efter en dragon och bodde i huset)

Pigan Ellena Nilsson köpte hela huset 1889. Hennes syster Ingrid som var änka med två söner Anders och Nils bodde inhyses. 1902 skriver Ellena ett testamente till förmån för sina systersöner. Samma år köper också den ena systersonen ett litet jordstycke norr om huset som tidigare ägts av Wilhelm och Kristina Andersson (inhyses på Löjtnant Flinths väg 33). Ellena dör 1907 och systern Ingrid 1916. Båda systersönerna emigrerar till Nordamerika 1905 och 1909.

Vid laga skiftet 1920 ägs huset av Ingrid Anderssons sterbhus. Vem som bor där mellan 1916 och 1923 då Anders Olson köper huset framgår inte. Konstnärskollegan Gotthard Sandberg är delägare i huset den första tiden, men Anders Olson köper efter en tid ut honom. Anders Olson är mest känd för sina skulpturer. Det finns en del offentliga verk av honom i Malmö. Under andra världskriget hade han svårt få tag i gips till sina skulpturer så han målade i stället. Han gjorde många målningar från Skånes sydkust. Anders Olson deltog i Baltiska utställningen i Malmö 1914 där han fick sitt genombrott. 1925-1930 bodde han i Paris. Det gamla stallet på norrsidan av huset gjorde han om till sin ateljé med vackra fönsterpartier. Han kallades för Anders Artist och huset i Böste hade han som sommarhus. Övrig tid bodde han i Malmö. Anders Olson dör 1955. Han är begravd på Lilla Isie kyrkogård med eget porträtt på gravstenen. Hans fru behåller huset fram till 1961 då det säljs till guldsmeden Jerker Westfeldt som sommarhus.

1968 säljs det till Yngvar Sandström som är möbelformgivare. Åter igen som sommarhus.

1974 säljs det till Arne och Birgitta Nilsson. De bor i Trelleborg och har huset som sommarhus. Birgitta är född och uppvuxen i Böste (Böste Strandväg 59). Så småningom övertar Arnes son Jan- Christer Nilsson huset tillsammans med Ingrid Syrrist. De bor där permanent och köper också det vita grannhuset. De bygger också ihop husen 1984-85. Ingrid bor kvar med de tre döttrarna fram till 2015 då hon säljer till dagens ägare Annika och Peter Ljungcrantz.

Böste 11:3

Båda husen finns med på kartan från 1866. Det gula har troligen anor från 1700-talet medan det vita är yngre.

I det vita huset 11:3 hittas Nils Jönsson och Kjersti Olsdotter. De flyttar hit 1866 från Södra Åby. Nils står som husägare och murare. De får fyra barn. Tre döttrar och en son. Sonen dör tidigt. Dottern Johanna gifter sig med fiskaren Valfrid Persson och bor först inhyses på Löjtnant Flinths väg 40 och efter några år köper de det huset. Dottern Ulrika gifter sig med fiskaren Anders Olofsson och bosätter sig på Böste Brunnaväg 3. Dottern Karna stannar kvar hos föräldrarna. Hon står som piga och hjälpkvinna. Efter föräldrarnas död blir hon ägare till huset. I Tandbergs bok kallar Inga Vilborgson henne för ”Nils Skinns Karna”. På böstemål betyder Skinn Jöns. (Nils Jönssons Karna)

Efter Karnas död övertas huset av hennes systerdotter Ester Persson. Hon kallas för Lill-Ester. En tid försörjer hon sig genom att gå in till Trelleborg och hämta lägets tidningar och avlämna dom i affären. Hon står senare som hushållsbiträde. Ester bor kvar i huset fram till något år före sin död då hon hamnar på ett åldringsboende. Esters son Lennart har stått som ägare till huset redan 1954 men han söker inte lagfart förrän efter hennes död. Han bor inte heller här permanent i vuxen ålder.

Lennart säljer huset till ägarna av grannhuset Jan-Christer Nilsson och Ingrid Syrrist som bygger ihop bägge husen. 2015 säljs husen till Annika och Peter Ljungcrantz. De har tagit bort eternit taket och ersatt det med enkupigt taktegel.

Ägar- och brukarlängd 11:2 gula huset

-1867 Hanna Hansdotter (dragon Anders Quists änka) f.1790 äger halva huset flera olika ägare till olika delar av huset som inte bor där fram till

1889-1907 Ellena Nilsson (1845-1907)

1907-1923 Anders f.1883 och Nils Andersson f.1886 (Ingrid Anderssons sterbhus 1851-1916)

1923-1961 Anders Olson (1880-1955), hustrun Anna Ruth f. Rosengren

1961-1968 Jerker Westfeldt

1968-1974 Yngvar Sandström

1974-1985 Arne Ingvar Nilsson, hustru Birgitta f.Larsson

1985-2015 Jan-Christer Nilsson och Ingrid Syrrist

2015- Annika och Peter Ljungcrantz

Ägar- och brukarlängd 11:3 vita huset

1866-1914 Nils Jönsson (1832-1914), hustrun Kjersti Olsdotter (1832-1882), barnen Johanna f.1863, Ulrika f.1868, Karna f.1870 och Anders (1874-1877)

1914-1939 dottern Karna Nilsson (1870-1939)

1940-1982 Ester Kornelia Persson f. Olofsson (1894-1982), sonen Lennart Olofsson, hustrun Marianne och sonen Anders

Därefter samma ägare som det gula huset 11:2

Anders och Anna Ruth Olson utanför huset. Flickan är okänd.
Anders Artist sitter och målar utanför familjen Kjells hus
Troligen 1960-tal
Foto Trelleborgs museum

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt