Löjtnant Flinths väg 66

Böste 6:4

Huset finns med på en karta från 1866, men är äldre än så. I nordöstra delen av tomten fanns det en gårdspump som flera familjer använde. De första vi har hittat som har bott här är fiskaren Hans Svensson och hans hustru Kjersti Andersdotter. Båda är födda i Böste. De gifter sig 1858 och flyttar till huset samma år. De får sex barn. Sonen Sven lär enligt husförhörslängden vistas i Amerika. Sönerna Anders och Magnus blir fiskare. Båda dör i 30-årsåldern, Magnus av hjärtlidande. Dottern Johanna gifter sig och hamnar på Böste Strandväg 104.

1888 dör Hans Svensson plötsligt. Kersti bor kvar fram till sin död 1897. 1898 köper muraren Nils Hansson och Hanna Andersdotter huset. De är då nygifta. Hanna är född i Böste och flyttar från Löjtnant Flinths väg 42. Nils är född i Östra Wemmenhög. De får två barn, Carl Hugo och Ester. Ester gifter sig och flyttar till Böste Strandväg 55 och Carl Hugo bor kvar i huset hela livet. Han har svår psoriasis och följdsjukdomen artrit. Han har en snipa som han fiskar ifrån och ibland jagar han kaniner och sjöfågel med hjälp av sitt Hammerlessgevär. Nils dör 1941, men Hanna och sonen Carl Hugo bor kvar fram till att Carl Hugo dör 1965.

Hanna flyttar då till släktingar och huset säljs 1966 till familjen Blixt. Det blir då sommarstuga. Lars och Pia Nilsson köper huset 1986 och bor där permanent fram till 1999 då de flyttar till Smygehamn och öppnar en köksshop där. I januari 1999 i köper Rickard Linetti och Lotta Balcke huset. Året efter bygger de om huset. De förlänger huset österut och öppnar upp till nock i den östra delen. De bor kvar fram till 2003 då de flyttar till Smygehamn. Där har de tidigare öppnat Fabians skafferi i gamla Ica butikens lokaler, nuvarande pizzerian. 2003 köper familjen Frisén huset. De har också byggt till ett gästhus på nordöstra delen av tomten.

Ägar- och brukarlängd

1858-1897 Fiskare Hans Svensson (1835-1888) ,hustrun Kjersti f. Andersdotter (1829-1897), barnen Anders (1859-1888), Kjersti f.1861, Sven f.1863, Magnus (1866-1866), Magnus (1868-1896), Johanna f.1871

1898-1965 Murare Nils Hansson (1875-1941) och Hanna f. Andersdotter (1873-1967), barnen Carl Hugo f.1900-1965 och Ester Natalia f.1905

1966-1982 May Blixt

1982-1986 Elisabeth, Christina och Gunilla Blixt

1986-1999 Lars Ove Rickard Nilsson, hustrun Pia Liselotte Cecilia och dottern Anna Cecilia Larsdotter

1999-2003 Rickard Linetti och Lotta Balcke, barnen Fabian och Ebba

2003- Jonas och Louise Frisén och deras barn

Huset från början av 1960-talet

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt