Böste Strandväg 86

Böste 1:4

Huset finns med på kartan från 1866. Då äger Anders Olsson det. Om man följer honom i kyrkoböckerna ska han och hans familj ha kommit hit 1856. Kanske är huset nybyggt då. Anders dör 1882 och hans fru Boel 1894. Ett av barnen Anna är bräcklig och har aldrig lämnat föräldrarna. Hon säljer huset 1894 till fiskaren Per Andersson och hans fru Kersti och bor kvar i huset som inhyses och piga fram till sin död 1919.

Per och Kersti har inga barn utan huset ärvs 1951 av 6 personer. Albin och Agda Nilsson är två av arvingarna och de köper ut de andra 1952 och bosätter sig i huset. Albin är jordbruksarbetare. De får två döttrar Alice och Elly Christine. Efter föräldrarnas död använder döttrarna huset som sommarstuga och hyr också ut det en del fram till att Tomas Ekberg och Hanna Solberger köper det 1998. Tomas är författare och Hanna är filmare.

Ägar- och brukarlängd

1856-1894 Anders Olsson (1811-1882), hustrun Boel Hansdotter (1810-1894), barnen Anna (1837-1919), Elna f.1839, Nils f.1845

1894-1951 Fiskaren Per Andersson f.1864 och hustrun Kersti Hansson f.1862

1952-1998 Jordbruksarbetare Albin Nilsson (1896–1976) och hustrun Agda Kristina f. Rosberg(1899-1985), barnen Alice Gunhild och Elly Christine

1998- Tomas Ekberg och Hanna Solberger med barn

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt