Löjtnant Flinths väg 32

Mor Beatas hus

Böste 18:5

Enligt nuvarande ägare är huset byggt 1842. Fiskaren Anders Andersson med frun Ingar Nilsson flyttar in 1884. De får fyra barn varav två dör tidigt. 1887 drunknar Anders under en storm. 6 fiskare dör i samma storm. Ingar och barnen bor kvar en tid men året efter blir de i stället inhyses på Löjtnant Flints väg 41. Mellan 1888 och 1895 är skräddaren Truls Nilsson ägare till huset. Huset säljs 1895 till arbetaren Elof Hansson och Maria Mårtensdotter. Förre ägaren Truls Nilssons dotter Maria Trulsson, som är änka får inskrivet i köpekontraktet att hon har rätt att också bo i huset om hon skulle behöva det. Denna rätt utnyttjar hon inte.

1911 säljs huset till grovarbetaren Alfred Larsson. Hans mor Beata Jönsson och hans syster Svea Jönsson bor också i huset. Alfred verkar inte att bott där under så många år. Huset kallades för Mor Beatas hus. Dottern Svea gifter sig med Edvin Kjell och bosätter sig på Löjtnant Flinths väg 83.
Beata bor kvar fram till 1942, då hon flyttar till Östra torps ålderdomshem. Det står antecknat i församlingsböckerna att hon är utan yrke. Många ogifta kvinnor utan anställning fick detta epitet intill sina namn.

Lunds folklivsarkiv har en del bilder från detta hus tagna 1931. Huset och trädgården mättes också upp då det ansågs vara i ursprungligt skick. 1942 säljs huset till familjen Ranemark från Stockholm. Det blir då sommarstuga. Heimer Ranemark är civilingenjör. I början av 1930-talet installerade han Afghanistans första telefonförbindelser. Han och hans fru Lilly bodde flera år i Kabul. Dottern Inga-Britt övertog huset. Hon bodde i Stockholm. När hon blev äldre och skulle åka till Böste var det alltid samma taxichaufför som körde henne. Efter hennes död 2001 ärvde denna taxichaufför huset. Han behöll det i tio år. Därefter såldes det 2011 till Claes och Marianne Löwenborg som äger det i dag.

Mor Beata med dottern Svea och barnbarn. Troligen från början av 1940-talet

Ägar- och brukarlängd

18??-1884 Johan Johansson

1884-1888 Fiskaren Anders Andersson (1858-1887) , hustrun Ingar Nilsson f.1851, barnen tvillingarna Nils (1882-1882) och Anna (1882-1882), Anders f.1883 och Nils f.1886

1888-1895 Skräddaren Truls Hansson (1824-1895)

1895-1911 Arbetaren Elof Hansson f.1864, hustrun Maria Mårtensdotter f,1863, Marias dotter Sofia f.1884

1911-1942 Beata Jönsson (1865-1950), sonen Alfred Larsson (1892-1980), dottern Svea Albina f.1909

1942-2001 Civ.ing. Heimer Ranemark (1897-1948), hustrun Lilly (1895-1987), dottern Inga-Britt (1918-2001)

2001-2011 Orlando Ricardo Petrini

2011- Claes och Marianne Löwenborg

Foton från Lunds folklivsarkiv tagna 1931
Foton från Lunds folklivsarkiv tagna 1931
Foton från Lunds folklivsarkiv tagna 1931

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt