Föreningen Böste Läge

Föreningen arbetar för att Böste skall vara ett levande läge, med gemenskap och trevnad, där läget både kan bevaras och utvecklas för framtiden.

Föreningen startades 2017 och är partipolitiskt obunden och det vi gör sker ideellt och med små medel, tid och resurser. Föreningen är öppen för alla som på något sätt är intresserade av Böste. Av naturliga skäl kommer mycket av informationen och aktiviteterna att utgå från boende i byn, men vi vill att så många som möjligt kan få glädje av föreningen, oberoende var man bor och hur ofta man är här.

Föreningen har för till syfte att

  • öka gemenskapen och trevnaden i läget
  • uppmuntra stadsplanerare och fastighetsägare att ta vara på den kulturella och byggnadstekniska tradition som finns i läget.
  • uppmuntra boende i läget och andra intresserade att fördjupa kunskapen och förbättra dokumentationen om lägets byggnader och dess invånares liv.

Årliga arrangemang

Vi har återkommande aktiviteter under året, vi arrangerar strandstädningar, sandskulpturtävling, sommarfest, löptävling, golftävling, boule och julgranständning. Håll koll via vår kalender.

Böste berättar

Vi är ett litet samhälle med många olika människor och varierad bakgrund, intresse och historia. Utifrån nyfikenhet, att träffas och lära sig mer om nya saker, har vi skapat Böste Berättar. Vi tror att om någon har något intressant att berätta, finns det alltid folk som är intresserade att lyssna, och tvärtom.

Det kan vara berättelser om Böste, sitt jobb, sin hobby, erfarenheter, något man brinner för eller vill dela med sig av. Vi tror att vid ett berättartillfälle kan det skifta mellan högt och lågt, mycket folk till några få, men att det ändå är värt ett möte och berättelse. Återkom gärna till föreningen om ni har förslag på personer eller om det är något du kan tänka dig att berätta om, så planerar vi in tid och plats. Var inte blyg. Med Böste Berättar, håller vi Böste levande.

Kontakt

Hör gärna av er till oss om dina tankar och idéer om Böste eller föreningen. Kontakta oss via mail: info@bostelage.com