Böste Strandväg 67

Västra Torp 45:1

På den häradsekonomiska kartan från 1910-1915 kan man se att detta är ett lantbruk med ägor som sträcker sig i tomtens bredd upp till nuvarande Tånevägen. Hur gammalt huset är eller vem som bott där före 1930 har vi inte kunnat hitta.

1930 flyttar Arthur Nilsson, hustrun Ida, två barn och Arthurs mor, som är jordbrukaränka in i huset. Arthur har titeln hemmansägare och trädgårdsmästare. Troligen låg här ett trädgårdsmästeri som inte gick så bra. Det sägs att Arthur lånade pengar av Severin Andersson på Rosensjö. Han kunde inte betala tillbaka utan Severin Andersson övertog jordbruksmarken norr om huset i stället. Arthur dör 1938 av en binjurebarkssjukdom.

1940 säljs huset till jordbruksarbetaren Alfred Andersson. Han är änkling med tre barn. Det verkar som om Arthurs mor bor kvar i huset fram till 1945 då hon flyttar till ett sjukhem. Arthurs fru och barn flyttar till Trelleborg.

Alfred blir den förste ordföranden i IFK Böste år 1942 när fotbollsföreningen bildades. Dottern Inga gifter sig med fiskaren Karl Andersson och bosätter sig i huset hos fadern. Inga och Karl får tre barn Tommy, Christer och Anneli.

2010 säljs huset till dagens ägare Peter Jeppsson och Kerstin Berghman. De påbörjar en renovering av huset, men det visar sig att huset är i för dåligt skick så de väljer att riva det och i stället bygga nytt efter de gamla ritningarna och på samma ställe.

Ägar- och brukarlängd

1931-1940 Hemmansägare Arthur Hugo Nilsson (1893-1938), hustrun Ida Svensson f.1899, barnen Anna Stina f.1922, Rut Ingrid f.1924, samt Arthurs mor Anna Hansson f. Dahlström (1859-1949)

1940-2010 Alfred Andersson (1893-1973), barnen Anna Linnea f.1922, Inga Kerstin f.1924 och Sven Erik f.1926. Dottern Inga Kerstin (1924-2004), maken Karl Evert Hjalmar Andersson (1920–2008) barnen Tommy, Christer och Anneli

2010- Peter Jeppsson och Kerstin Berghman

Flygfoto troligen från början av 1960-talet

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt