Löjtnant Flinths väg 54

Böste 2:5

Huset finns markerat på en karta från enskiftet 1811. Den äldsta delen av huset är delen norrut med mycket lägre tak. Ett rum i huset användes som skola före år 1895, då det byggdes en skola längst västerut i byn. Den första jag har hittat som bott i huset är fiskaren Hans Andersson. Han flyttar in i huset 1831 tillsammans med sin familj. Hans är född i Böste 1788 och är son till skräddaren Anders Hansson f.1756 och hans hustru Kjerstina Larsdotter f.1765. Hans är gift med Hanna Hansdotter och de har sju barn. Två av hans söner blir skräddare.

Hans Hansson Thelin som företar sig resor både till Ryssland och Danmark, men återvänder till Böste och Per Hansson Thelin som ska flytta till London, men jag tror inte att han kommer iväg för han avlider samma år. Hanna, som är sjutton år yngre än sin make blir änka 1859, men bor kvar i huset tillsammans med tre av sina döttrar och ena dotterns två söner. Några år står sonen skräddargesällen Hans Hansson Thelin som ägare. Dottern Kjersti övertar 1901 ägandet av huset. Sonen Hans Fransson flyttar in som inhyses tillsammans med sin familj 1918.

1920 flyttar Kjersti hem till sin andra son Bernhard Jönsson och blir hushållerska åt honom. (Böste Strandväg 74) Hon lever ända fram till 1938 och är begravd på Lilla Isie kyrkogård tillsammans med två av sina systrar. Hon var under hela sitt liv icke skrivkunnig. Ägandet övergår till sonen grovarbetaren Hans Fransson. Han är gift med Boel Bengtsson De får sex barn. Dottern Ida är dövstum, men klarar sig bra i livet ändå. Dottern Alma har blivit änka 1938 och flyttar 1943 tillbaka till föräldrarna. Hon ärver huset 1954 för att hon vårdat sina föräldrar när de blev gamla. 1991 dör Alma och barnbarnet Jan köper huset. Det var alltså Jans farmors farmors föräldrar som 1831 flyttade in i huset. Huset har varit uthyrt i olika omgångar, de senaste åren har en renovering påbörjats.

Ägar- och brukarlängd:

1831-1861 Fiskaren Hans Andersson (1788-1859) och hans hustru Hanna Hansdotter (1805-1894), barnen Ingar f.1826, Maria f.1830, Anders f.1833, Hans f.1836, Per f.1839, Kjerstina eller Kjersti f.1844 och Anna f.1849

1861-1866 står sonen Skräddargesällen Hans Hansson Thelin (1836-1920) som ägare, men mamman och flera av syskonen bor kvar.

1866-1901 Änkan Hanna Hansdotter står nu som ägare. Bor tillsammans med döttrarna Ingar, Anna och Kjersti och Kjerstis två söner Hans Fransson f.1867 och Bernhard Jönsson f.1877

1901-1920 Kjersti Hansson (1844-1938)

1920-1954 Sonen grovarbetaren Hans Fransson (1867-1954), hustrun Boel Bengtsson (1866-1943) barnen Hanna Beata f.1894, Alma Paulina f.1896, Ida Christina f.1898, Frida Emilia f.1901, Helga Behardina f.1903, Axel Wigert f.1906

1954-1991 dottern Hushållerska Alma Paulina Jönsson f.Fransson eller Hansson (1896-1991)

1991- Jan Jönsson (1954-2019), hustrun Kerstin, barnen Henrik och Lotta

Vid grävning inomhus i de äldsta delarna av huset 2015 hittades tre stycken hästskallar i ena hörnet. De var vända med mularna söderut. Detta gjorde man för att bringa lycka till huset och för att skydda från onda andar. Detta hade också något med fisket att göra. Det vore intressant att veta åldern på dessa skelett. På 1960-talet grävdes det i en annan hörna av huset och där hittades också en hästskalle. Det hittades nu också ytterligare en husgrund under den nuvarande. Troligen har huset utsatts för branden i mitten av 1800-talet och man har efter detta breddat huset.

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt