Bli medlem

Som medlem kan du vara med och påverka och stötta. Ju fler medlemmar, desto bättre ekonomi och mandat får vi att genomföra aktiviteter och dylikt.

Medlem som boende i Böste

Som medlem och fastighetsägare i Böste har ni rösträtt vid eventuella omröstningar (max en röst per fastighet).

Stödmedlem

Boende utanför Böste är varmt välkomna att bli stödmedlem och har då samma tillgång till aktiviteter och information som övriga medlemmar.

Bli medlem i Föreningen Böste Läge!

Kostnaden är 150:- per medlem och år, oavsett medlemskap.

Betala din medlemsavgift till bankgironummer 5258-5643. Viktigt att ni märker betalningen med ert namn och e-postadress. Om ni har fastighet i Böste, ange då även denna adress. Skickar även dessa uppgifter till: info@bostelage.com

Medlemskapet är personligt, betalar ni för flera medlemmar gör ni en betalning per medlem.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 150 kr per år och medlem.

Bankgiro

5258-5643