Böste Strandväg 112

Böste 5:4

Tomten sträcker sig från Böste Strandväg ner till havet. Den är delad på tre tomter. 4:9, västra delen av huset och ner till havet. 5:4, östra delen av huset och ner till havet och 5:5 öster om huset och ner till havet. På denna tomt 5:5 har det tidigare legat ett hus strax norr om Löjtnant Flinths väg. Detta hus brann ner i början av 1920-talet. Böste Strandväg 112 finns inte med på kartan från 1866. Den första ägaren vi har hittat är pigan Elna Jönsson. Hon flyttar hit 1898. Tidigare ägare är osäkert, men huset är äldre än 1898. Eftersom huset är delat på olika fastigheter kan det också ha varit olika ägare. 1920 och senare är det samma ägare till hela huset. Man har också haft många hyresgäster fram till i början av 1930-talet.

1909 flyttar Anders och Nelly Nilsson med två barn in i huset. Nelly är född i grannhuset nr. 110. Anders är sockerbruksarbetare. De bor kvar fram till 1920. 1919 flyttar f.d. hemmansägaren Ola Mårtensson från Västra Torp in i huset. Han har med sig en äldre kvinna som hushållar åt honom. När hon dör kommer en annan hushållerska. De har båda också tidigare arbetat åt honom i Västra Torp. 1911-1920 hyr familjen Ahlkvist en del av huset. De köper 1920 huset på Böste Strandväg 54.

1927-1930 bor familjen Lindskog i huset. De har flyttat runt mycket, men frun Betty är född på Böste Strandväg 70. 1930 flyttar Nils och Anna Jakobsson med familj in i huset. Nils är jordbruksarbetare och fiskhandlare. Anna är född i grannhuset nr 110. Familjen äger huset fram till 1959 då det säljs på auktion till Knut och Frida Jonsson från Malmö som sommarstuga. Knut är bilhandlare. Dagens ägare är deras son, som också heter Knut och hans fru Gerd.

Ägar- och brukarlängd

1898-1909 Pigan Elna Jönsson f.1865

1909-1920 Anders Nilsson f.1884, hustrun Nelly Bentina Olsson f.1886, barnen Nils Osvald f.1910 och Astrid Signes f.1914

1919-1927 Ola Mårtensson (1861-1927)

1927-1930 Bror Edvard Lindskog f.1897 hustrun Betty Olivia Mårtensson f.1891, barnen Anna Emilia f.1914, Adolf Lennart f.1916, Oskar Evald f. 1918, Karl Valdemar f.1920 Helge Einar f.1923 och Elsa Viola f.1925

1930-1959 Nils Jakobsson (1873-1960), hustrun Anna Maria Nilsson (1879-1950), barnen Nils Anton f.1907, Bror Janne f.1909 med hustrun Hildur Augusta Truedsson f.1912

1959-1995 Knut A Jonsson (1907-1974) och Frida Linnea Jonsson (1906-1995)

1995- Knut Lennart Jonsson och Gerd Teresia Jonsson

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt