Böste Strandväg 102

Böste 12:10

Huset finns med på en karta från 1866. Då var det en länga i öst-västlig riktning. 1920 har det tillkommit ett uthus och någon gång efter 1920 har huset byggts på med en länga i nord-sydlig riktning. 1857 gifter sig Anders Andersson och Elna Nilsdotter. Samma år flyttar de in i huset som då troligen är nybyggt. De har träffats när de jobbat som dräng och piga på en gård i Västra Torps by. Enligt Tandbergs bok om Böste är Anders en sorts slaktare som kallas ”kalva kväljare”. Paret får fyra barn. Cecilia som gifter sig med muraren Ola Nilsson och så småningom hamnar på Böste Strandväg 110. Det är också deras son Karl Elof som 1908 ska komma att köpa detta hus.

Båda sönerna Nils och Anders flyttar till Danmark. Nils är skräddare och han har också hunnit med att gifta sig och få två barn som också bor i detta hus. Nils ramlar från ett fönster på femte våningen i Köpenhamn och dör 1901. Systern Karna har arbetat som piga i Böste, gifter sig och bor inhyses hos föräldrarna i några år innan hon och hennes familj också flyttar till Danmark. 1908 är det dottersonen Karl Elof Olsson och Bothilda Andersson som övertar huset. Karl Elof är jordbruksarbetare. De får fem barn. Dottern Herta gifter sig med Reinhold Jönsson och bosätter sig på Löjtnant Flinths väg 64. Ella gifter sig med Thorvald Magnusson och bosätter sig på Löjtnant Flinths väg 49. Fadern Karl Elof dör hastigt 1938. Bothilda bor kvar fram till sin död 1975. Dottern Signhild bor tillsammans med sin mamma. Hon är jordbruksarbetare.

1976 köper Ulf och Barbro Wihlborg huset. De använder huset som sommarhus. 1979 köper Ahlstad förvaltnings AB huset som de hyr ut. 1984 köper Rolf och Cecilia Olsson huset och använder det de första åren som fritidshus innan familjen flyttar permanent till Böste. De har två söner Fredrik och Niclas. Vid deras köp lär huset ha varit i dåligt skick. 2009 har de byggt ett nytt hus på Kejsarens gränd och flyttar dit. Då flyttar Anders och Bea Kristensson hit. Bea är präst i Trelleborg. Hon tycker att både Böste och huset är kallt på vintern så de flyttar till Trelleborg 2013.

Ägar- och brukarlängd:

1857-1907 Anders Andersson (1830-1907), hustrun Elna Nilsdotter (1831-1906), barnen Cecilia f.1858, Karna f.1861, Nils (1866-1901)och Anders f.1870

1908-1975 Karl Elof Olsson (1883-1938), hustrun Bothilda f.Andersson (1888-1975), barnen Hertha f.1908, Signhild (1910-2006), Ella Teresia f.1916, Anna-Lisa f. 1920 och Stig Ingemar (1932-1932)

1976-1979 Ulf Wihlborg och Barbro Wihlborg f. Svensson

1979-1984 Ahlstad Förvaltning Aktiebolag

1984-2009 Rolf Einar Olsson, hustrun Karin Cecilia, barnen Fredrik Einar och Karl Niclas

2009-2013 Anders Kristensson och Bea Vall Kristensson, sonen Edvin

2013- Per Bruno Persson-Kangas och Anita Inger Persson

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt