Amandas gränd 5

Böste 13:4

Huset finns markerat på kartan från 1811. Söder om detta hus låg det ytterligare ett hus. Detta hus försvann i en storm 1905. 1875 flyttar soldaten och fiskaren Hans Palm in i huset tillsammans med hustrun Kjersti Hansdotter. De har gift sig året innan och får nio barn. Familjen flyttar 1895 till Trelleborgs landsförsamling och sedan till Trelleborg där Hans Palm blir handlare. De får ytterligare två barn. 1895 flyttar fiskhandlare Hans Nilsson och hustrun Mätta Larsdotter och yngste sonen Olof in i huset. De kommer då från Böste Strandväg 52. Hans kallades av någon anledning för ”Hans me bören”. Sonen Olof emigrerar till Amerika 1909. 1917 dör Mätta av ålderdomssvaghet och Hans dör hastigt tre veckor senare.

Gösta och Augusta Ilien köper huset samma år för att ha det som sommarstuga. De är Böstes första sommarboende. Gösta är botaniker och har planterat en del ovanliga både träd och växter i trädgården. Han är också intresserad av historia och deponerar en del gamla byahandlingar till riksarkivet. Bland annat en skråordning från 1848. Gösta har företagit sig resor till Brasilien för att samla växter och blir så förtjust i landet att han vill ta sig efternamnet Brasilien i stället för Jönsson som han heter. Detta blir inte godkänt utan det blir i stället Ilien. Han har skrivit en del böcker i botanik. Augusta är dotter till Fredrik Vilhelm Thorson, som var finansminister 1918-1925. Augusta är folkskollärare. Hon är engagerad i socialdemokratiska kvinnoförbundet, Fredrika Bremerförbundet och sitter en tid i Landstinget. De får sonen Fredrik, barnläkare i Lund.

Familjen köper också grannhuset norr om detta hus 1936. En av lägets storbåtar hamnade på tomten efter en storm och låg kvar där. Båten låg där nuvarande uthus finns. Gösta dör 1947 och Augusta använder detta hus som sommarstuga och sonen Fredrik med familj huset norr om detta. Fredrik dör hastigt 1959. 1969 köper en byggmästare båda huset, men han får inget bygglov av Trelleborgs kommun för sina planer (han vill riva båda husen och bygga nytt).

I stället är det Bo och Kristina Löfqvist från Lund som köper bägge husen 1971. De använder husen som sommarstuga. Då fanns det ingen el indragen i huset. Nu är det dottern Lisa med familj som använder detta hus.

Amandas gränd 1,3 och 5. Foto Lunds folklivsarkiv 1931

Ägar- och brukarlängd:

1875-1895 Fiskare och soldat Hans Palm (1852-1924), hustrun Kjersti Hansdotter f.1854 barnen Christina f.1875, Hilma f.1877, Sofia f.1880, Sigfrid f.1882, Enoch f.1884, Samuel f.1886, Ruth f.1889, Hanna f.1891 och Martha f.1893

1895-1917 Fiskhandlare Hans Nilsson (1842-1917), hustrun Mätta Larsdotter (1844-1917) yngste sonen Olof f.1883

1917-1969 Gösta Ilien (1888-1947), hustrun Augusta f. Thorsson (1891-1966), sonen Anders Fredrik (1919-1959), hustrun Ethel Margit (1923-2012), barnen Titti och Christer

1969-1971 Arne Wihlborg

1971- Bo och Kristina Löfqvis

Foto från 1920. Augusta Thorson-Ilien med sonen Fredrik

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt