Böste Strandväg 54

Böste 18:4

Huset är troligen byggt på 1870-talet. Det finns inte med på kartan från 1866. Den första ägaren verkar vara Sven Jacobsson med familj. De flyttar in 1871 och bor kvar fram till 1878, då de inhyses på Böste Strandväg 56. 1878 flyttar Lars Olsson med familj in. De bor kvar fram till 1882. I januari 1884 flyttar arbetaren Lars Pettersson in i huset och i december samma år gifter han sig med Hanna Malmberg. Hon flyttar då in från Böste Strandväg 78. De får två barn Amanda och Hilda. Efter ett par år åker Lars till Amerika. Han hinner dock inte vara där så länge utan avlider på en sjukdomsanstalt i Amerika 1889. Änkan Hanna bor kvar i huset med döttrarna.

Dottern Hilda flyttar hemifrån 1905 och dottern Amanda gifter sig 1911 med byggnads-och jordbruksarbetaren Vilhelm Olsson Ahlkvist och bosätter sig i östra delen av Böste Strandväg 112. De får två söner, Harald och Erik. 1920 flyttar de tillbaka till huset. Modern Hanna bor kvar i huset fram till sin död 1953. Dottern Amanda är då redan änka. Maken Vilhelm har dött i en arbetsplatsolycka 1941. Amanda bor kvar i huset tillsammans med sonen Erik. Erik är jordbruksarbetare och ogift. Amanda dör 1954. 1979 flyttar Erik. Hans brorson Tommy med familj flyttar in i huset efter att de renoverat det och de bor fortfarande kvar.

Ägar- och brukarlängd

1871-1878 Sven Jacobsson f.1846, hustrun Hanna Ludvigsdotter f.1843, sonen Jöns f.1872

1878-1882 Lars Olsson f.1853, hustrun Matilda Lovisa Josefsson f.1853, barnen Olof Gotthard f.1875, Gustaf Emil f.1877 och Hilma f.1881

1884-1920 Lars Pettersson 1859-1889, hustrun Hanna Malmberg 1858-1953, barnen Amanda Elida 1885-1954 och Hilda Carolina f.1888

1920-1954 Vilhelm Olsson Ahlkvist 1886-1941, hustrun Amanda f. Larsson (se ovan), barnen Harald Valdemar f.1912 och Erik Lorens 1915-2006

1955-1979 Erik Ahlkvist (se ovan)

1979- Tommy och Siv Ahlkvist, döttrarna Eva och Susanne

Foto från slutet av 40-talet eller början av 50-talet utanför huset.
Amanda Ahlkvist uppe till vänster, systern Hilda bredvid och deras mor Hanna sittande.
Foto från slutet av 40-talet eller början av 1950-tal.
Amanda och barnbarnet Tommy (nuvarande ägare) Ahlkvist.

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt