Böste Strandväg 52

Böste 18:2

Gertrud Grahn har år 2003 skrivit denna text om huset:

1850? Oklart när Hans Nilsson och Marna Svensdotter bosatte sig i huset. 1892 sålde deras sterbhus ”… hus och jord å nr.25” i Böste fiskeläge för 610:- till arbetskarlen Anders Andersson och hh Elna Persdotter. (de skilde sig 1920 och Anders Andersson flyttade till kommunhuset)

1912 förvärvade Anders Andersson ett strandskifte.

1921 genomfördes laga skifte. Gathus # 25 blev Böste 18 (18a och 18b)

1923 Från någon källa framgår det att näste ägare, Anders Winstedt, i maj månad köpt huset för 525 :- av sterbhuset efter Anders Andersson. Redan i oktober såldes emellertid huset då Anders Winstedt enligt muntlig sägen satt i fängelse, sedan han kastat saltsyra i ansiktet på en ovän. Huset köptes av Otto och Anna-Maria Karlström för 700:-

1924 blev ett oroligt år. Huset såldes för 1400:- till Oscar och Hanna Jönsson, som ganska omgående sålde det till Carl-Gustaf och Clara Liljeberg. Även de ägde huset en kort tid. I augusti 1924 köptes huset för 1400:- av Lilla Isie socken, som planerade att använda det som bostad åt anställda. Sedan finns ingenting noterat förrän 1927. Under den tiden eller något senare har huset förmodligen renoverats, jordgolv försetts med träbjälkar, korkmatta lagts under matbordet i finrummet. Spåren visar att de två rummen i gathuset tidigare tjänat som såväl sovrum och kök (det lilla rummet), som finrum med bord och 4 stolar (det större rummet) till en familj på 2 vuxna och 4-6 barn.

1927 flyttade vägarbetaren Albert Magnusson med hustru Emmy och sex barn in i huset, som han köpt för 1450:-. Under deras tid förenades gathuset med uthuset genom att ett kök byggdes mellan de båda byggnaderna -därav nivåskillnaderna. 1935 lyckades Anna Andersson (då boende i funkishuset, som kallades Havsbo) övertala familjen Magnusson att sälja en del av sitt strandskifte till henne för 90:-. Säljarna förbehålla sig rätt att å stranden upptaga tång för eget behov under deras livstid.

1937 beviljade kommunen Albert och Emmy Magnusson ansökan om åborätt för 18a, vilket kostade dem 15 öre. 1963 Sedan dröjde det nästan 30 år innan det på nytt såldes. Albert Magnusson hade flyttat till ”hemmet” och den hemmavarande sonen flyttade in till stan. Det var familjen Grahn som för 29 500:- köpte huset utan inredd vind, med fotogenkamin och vedspis, 1-glas fönster, ”rickepump” i köket för kallvatten, avlopp ut i jorden, utomhustoalett, tvättstuga och svinstia i det som i dag är det stora rummet (längst söderut), utan telefon och mycket, mycket annat. Under 40 år har huset varit vårt sommarviste och byggprojekt och det är mycket som har förändrats. 2003 såldes huset till Ingemar och Marianne Liljenberg. De behöll det fram till 2016 då det såldes till dagens ägare.

Ägar- och brukarlängd

1856-1892 Hans Nilsson f.1823, hustrun Marna Svensdotter (1808-1893), sonen Nils f.1854 samt hennes söner Lars Larsson f.1841 och Sven Jacobsson f.1846

1892-1923 Anders Andersson (1864-1942), hustrun Elna Persdotter f.1869, barnen Selma Maria f.1890, Albin Bernhard f.1892, Peter Edvin f.1894, Julius Henning f.1896, Carolina Benedicta f.1899, Frits Tyge f.1901, Anders Sigfrid f.1905, Gunnar Edvard f.1907, Edit Adina f.1909 och Ella Allbertina f.1911

maj-okt 1923 Anders Winstedt (1874-1961)

1923-1924 Oscar och Hanna Jönsson

1924-1924 Carl-Gustaf och Clara Liljeberg

1924-1927 Lilla Isie Socken

1927-1963 Albert Magnusson (1892-1975), hustrun Emmy Paulina f. Bergman (1895-1958), barnen Erik Malte f.1914, Yngve Thorvald f.1915, Helge Leonard (1917-1937) Anna Maria f.1920, Stig Ingvar f.1923, Inga Linnéa f.1926, odöpt dotter (1929-1929) och Lilly Ingegerd f.1932

1963- 2003 Gunnar och Gertrud Grahn

2003-2016 Ingemar och Marianne Liljenberg

2016- Jan och Lena Karlsson

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt