Böste Strandväg 10A

Västra Torp 41:1

Huset byggdes 1971 av Otto Persson. Han hade bilverkstad i närheten av Lilla Isie. Vid Ottos bortgång 2018 såldes huset såldes till dagens ägare Linn och Magnus Magnusson.

Ägar- och brukarlängd

1971-2019 Lars Otto Persson (1948-2018), sönerna Mikael och Martin

2019- Linn och Magnus Magnusson

Insamlingen av material om Böstes hus är ett pågående projekt och kommer att fyllas på. Hör gärna av er om ni har mer information och bilder. Kontakt